Tiskové zprávy

01/Lis2022

Vodojem Flora prošel z velké části rozsáhlou rekonstrukcí

Pražská vodohospodářská společnost, a.s., (PVS) ukončila stavební práce na Vodojemu Flora a souvisejících rozvodných řadech za téměř 435 mil. Kč. Na obnovu klíčové infrastruktury pro bezpečné a plynulé zásobování došlo po více než 100 letech. více >


11/Říj2022

Pražská vodohospodářská společnost a.s. spustila v říjnu Registr dodavatelů stavebních prací

Pražská vodohospodářská společnost a.s. („PVS“), jako zadavatel sektorových veřejných zakázek, vytvořila ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a po schválení Dozorčí radou PVS dne 6. 10. 2022 spustila interaktivní webovou platformu Registr dodavatelů – https://registr.pvs.cz/, určenou pro bezplatnou registraci dodavatelů podlimitních sektorových veřejných zakázek na stavební práce („Registr dodavatelů“). více >


27/Dub2022

Rekonstrukce Ústřední čístírny odpadních vod na Císařském ostrově s účinným využitím energetického potenciálu

Pražská vodohospodářská společnost a.s. zajišťuje pro hlavní město Prahu komplexní modernizaci a přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a dle koncepčních záměrů počítá s plným využitím energetického potenciálu čistírny s cílem energetické soběstačnosti a případným prodejem přebytku získaných energií. Během tohoto desetiletí bude čištění odpadních vod doplněno moderním a účinným komplexem zařízení s výrazným pozitivním přínosem pro životní prostředí. více >


21/Bře2022

Čistírna v Bubenči všestranně pomáhá přírodě i samotným Pražanům

Potkávají se zde splašky prakticky z celé Prahy, aby se díky nejmodernějším tech-nologiím, ale hlavně staletým zkušenostem českého vodárenství proměnily zpátky v čistou vodu, kterou je možné s klidným svědomím vrátit zpátky vltavě. řeč je o pražské ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově v Bubenči. ta dnes prochází pečlivě plánovanou obnovou, která představuje největší českou vodohospo-dářskou investici. více >


24/Úno2022

Praha rozšíří starou linku čistírny, zaplatí to z vodného a stočného

Praha zmodernizuje starou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Práce mají stát šest miliard korun a trvat od ledna 2024 do dubna 2027. Záměr dnes schválili městští zastupitelé spolu se strategií, podle které bude tato a další investice do vodohospodářské infrastruktury hrazena z vodného a stočného. To by mělo v letech 2023 až 2028 růst o dvě procenta nad inflaci, poté pouze o inflaci. více >


04/Úno2022

Nová vodní linka ÚČOV prošla zdárně kolaudací

Pražská vodohospodářská společnost dokončila jednu z největších infrastrukturních investic v hlavním městě. Zkolaudovala Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod. více >


10/Lis2021

Hlavní město schválilo Standardy pro hospodaření se srážkovou vodou. Pomohou předcházet tepelným ostrovům a zachovat přirozený vodní režim

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili významný praktický dokument Standardy pro hospodaření se srážkovou vodou. Standardy stanoví možnosti realizace přírodě blízkých řešení při hospodaření a využívání srážkových vod v Praze. více >


04/Lis2021

Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021 – 2030

Dvě nejvýznamnější oborová sdružení, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a Svaz vodního hospodářství ČR, vytvořila a ve svých orgánech schválila dokument s názvem „Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021 – 2030“. více >


01/Čer2021

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše společnost změnila od 1.6.2021 své sídlo a nově nás najdete na adrese Bořislavka Centrum, 3. budova, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6. více >


28/Dub2021

Pražští vodohospodáři získali protikorupční certifikát

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) stoprocentně vlastněná hlavním městem Prahou má nastavené protikorupční obranné mechanismy na vysoké úrovni. Svědčí o tom certifikát protikorupčního managementu, který PVS získala jako první městská společnost. více >


07/Led2021

PVK a PVS spouští společný vyjadřovací portál, výrazně urychlí vyřízení žádostí

Pražské vodovody a kanalizace (PVK), provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury, a její správce, společnost Pražská vodohospodářská společnost (PVS), spustily do ostrého provozu vyjadřovací portál, který umožňuje elektronickou formou podávat žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci nebo také k činnostem nad již realizovanými vodovodními a kanalizačními přípojkami. více >


29/Pro2020

Epidemie koronaviru má dopad i na cenu vody v Praze, ta vzroste o 7,9 procent

Dramatický propad spotřeby vody v Praze způsobuje nárůst vodného a stočného od ledna 2021. Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2021 za tisíc litrů vody 92,36 korun bez DPH. Ve srovnání s předchozím rokem tak cena vzroste o 7,9 procenta. „Nárůst ceny je způsoben především ohromným propadem fakturovaných objemů, na které se rozpočítávají regulované náklady. Ty vzrostou pouze o inflaci. více >
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS