Firma hlavního města Pražská vodohospodářská společnost a.s. vybrala svého šéfa v otevřeném výběrovém řízení

Dozorčí rada Pražské vodohospodářské společnosti a.s. v čele s radním Michalem Hrozou zvolila v otevřeném výběrovém řízení, z deseti přihlášených kandidátů, Ing. Pavla Válka, MBA, členem představenstva s kvalifikací na výkon funkce generálního ředitele.

Současný předseda představenstva a generální ředitel PVS Ing. Pavel Válek, MBA, tak obhájil v otevřeném výběrovém řízení svou pozici a zůstává nadále ve vedení společnosti PVS.

Otevřené výběrové řízení bylo vyhlášeno 18. srpna 2023 a ve stanovené lhůtě do 18. září 2023 se přihlásilo deset uchazečů. Dozorčí rada po řádném projednání zvolila dne 1. 11. 2023 vítěze. „Byl to náročný proces, i s ohledem na velký počet uchazečů. Tímto krokem ale plníme náš politický závazek, že pozice ředitelů městských firem chceme obsazovat prostřednictvím otevřených výběrových řízení. PVS je jedna z klíčových pražských společností, spravujících infrastrukturu metropole. Čekají nás teď velké a složité projekty, jakými je rekonstrukce stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod nebo příprava městského Energocentra. I vzhledem k tomu jsem přesvědčen, že jsme opětovným výběrem pana ředitele rozhodli správně,“ uvedl Michal Hroza, předseda dozorčí rady PVS a radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS