Výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti

Pražská vodohospodářská společnosti a.s. dne 18. 8. 2023 vyhlásila
Výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti, s kvalifikací na funkci generálního ředitele Společnosti

Náplň činnosti

Jako člen statutárního orgánu, člen představenstva případně pověřený výkonem funkce generálního ředitele Společnosti, bude vybraný a následně zvolený člen představenstva odpovídat za řízení celé Společnosti, přípravu strategie a dosahování stanovených cílů. Takto zvolený člen představenstva bude primárně odpovědný za výsledky a hospodářský výsledek Společnosti a plnění všech povinností, které mu jsou uloženy zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Vážení uchazeči, podrobné kvalifikační a osobnostní požadavky, detailní specifikaci náplně činnosti a závazná pravidla pro podání přihlášky zde  

Poslední den lhůty pro doručení přihlášek je 18. 9. 2023.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS