Praha udělala další krok k využití obnovitelné energie. Na Ústřední čistírně odpadních vod zahájila provoz jednotky k úpravě kalového bioplynu na bioCNG.

Projekt pro Hlavní město Prahu zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s., ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s a Pražskou plynárenskou a.s. Stavba byla realizována za 14 měsíců Sdružením Česká voda-Memsep – Čermák a Hrachovec. Vlastní investiční náklady stavby jsou necelých 60 mil. Kč bez DPH. Celý projekt je unikátní ukázkou spolupráce pražských městských firem. BioCNG vyrobený na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) budou využívat pro pohon svých vozidel i Pražské služby, Pražská plynárenská a Technologie HMP. 

Jednotka na úpravu bioplynu, která byla uvedena do provozu, je schopna vyrobit ročně min. 1,2 milionu mbioCNG. V budoucnu bude možné její kapacitu navýšit až na 12 mil. m3. Plyn bude vtlačován do plynárenské sítě a probíhá finální certifikace pro obnovitelný zdroj energie. „Projekt na výrobu biometanu je naprosto v souladu s naším klimatickým plánem, ve kterém slibujeme využít odpad jako zdroj energie pro vozy městské hromadné dopravy. Investice v ÚČOV jde obdobným směrem jako naše plánovaná modernizace bioplynky v Chrástu u Poříčan," uvedla Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

„BioCNG na ÚČOV je významným příspěvkem k dlouhodobé snaze Prahy o maximální využití energie z obnovitelných zdrojů. Pomůže nám nejen naplňovat cíle Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, ale je to také další krůček k zajištění větší energetické bezpečnosti a soběstačnosti“, doplnil Bc. Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu. 

bioCNG

Při procesu čištění odpadních vod vzniká jako vedlejší produkt stabilizace kalu bioplyn, jehož hlavní složkou je metan. Tento plyn je nutné speciálně upravit, aby vznikl bioCNG (zvýšení podílu metanu na nejméně 95% a další úpravy). K tomu slouží jednotka využívající membránovou technologii MemGasTM skupiny Veolia. Po úpravě je plyn vtláčen do středotlakového rozvodu plynu v Papírenské ulici. 

Ústřední čistírna odpadních vod

Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) čistí více než 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy a jedná se o největší zařízení tohoto druhu v České republice. Ročně vyčistí přibližně 110 milionů m3 odpadních vod. V rámci čištění odpadních vod vznikne asi 80 tisíc tun čistírenských kalů, které jsou díky své kvalitě využívány jako hnojivo v zemědělství. Při stabilizaci (vyhnívání) těchto kalů vzniká přirozeným procesem bioplyn.

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS