english


Schéma vztahů

Hlavní město Praha

majitel vodohospodářského majetku

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

správce vodohospodářského majetku

- udržování majetku v provozuschopném stavu a jeho obnova a rozvoj

provozovatel vodohospodářského majetku

- nákup a distribuce pitné vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

provozovatel vodohospodářského majetku

- distribuce pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpovědnosti:

odpovědnost PVS ve vztahu k majetku hl. m. Prahy
správa — evidence, využívání a ekonomická efektivita procesu, technický stav a zachování provozuschopnosti, investiční program a jeho realizace, jednotnost řešení a kompatibilita nových částí sítí s původními, rozvojové koncepce, nadlimitní opravy majetku. 

provozování vodohospodářské infrastruktury tj.nákup a distribuce pitné vody

odpovědnost PVK ve vztahu k majetku hl.m. Prahy
provozování vodohospodářské infrastruktury tj. distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, fakturování vodného a stočnéhoPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje:
středa 08:00 - 16:00 hod.
Žádosti o stanoviska / vyjádření zasílejte na: stanoviska@pvs.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
Tato e-mailová schránka je určena pouze pro příjem žádostí o stanoviska a vyjádření
PVS