english


O firmě

Pražská vodohospodářská společnost a.s. je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.

Pro majitele vodohospodářské infrastruktury komplexně zajišťuje rozvoj této infrastruktury, investiční akce týkající se rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizační sítě a koncepční činnosti, které souvisejí se zásobováním hlavního města pitnou vodou a odváděním a čištěním vod odpadních.

Nakupuje vodu pro hlavní město od společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s. a provozuje část vodohospodářské sítě.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. se také vyjadřuje ke všem investičním záměrům a dokumentacím k územnímu a stavebnímu řízení, které se dotýkají výstavby veřejných vodovodů a kanalizací.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. pečuje o vodohospodářský majetek na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s poskytování vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb mezi Hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s., která byla uzavřena s platností do 31. 12. 2028.

Na provoz většiny vodohospodářského majetku ve správě má Pražská vodohospodářská společnost a.s. uzavřeny smluvní vztahy s PVK a Framaka s.r.o.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. i Pražské vodovody a kanalizace, a.s. byly založeny FNM v prosinci 1997 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky.

Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje:
středa 08:00 - 16:00 hod.
Žádosti o stanoviska / vyjádření zasílejte na: stanoviska@pvs.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
Tato e-mailová schránka je určena pouze pro příjem žádostí o stanoviska a vyjádření
PVS