Schéma vztahů

Hlavní město Praha

majitel vodohospodářského majetku

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

správce vodohospodářského majetku

- udržování majetku v provozuschopném stavu a jeho obnova a rozvoj

provozovatel vodohospodářského majetku

- nákup a distribuce pitné vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

provozovatel vodohospodářského majetku

- distribuce pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpovědnosti:

odpovědnost PVS ve vztahu k majetku hl. m. Prahy
správa — evidence, využívání a ekonomická efektivita procesu, technický stav a zachování provozuschopnosti, investiční program a jeho realizace, jednotnost řešení a kompatibilita nových částí sítí s původními, rozvojové koncepce, nadlimitní opravy majetku. 

provozování vodohospodářské infrastruktury tj.nákup a distribuce pitné vody

odpovědnost PVK ve vztahu k majetku hl.m. Prahy
provozování vodohospodářské infrastruktury tj. distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, fakturování vodného a stočnéhoPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS