Poskytování informací o vodárenských a kanalizačních zařízeních

Zákres vodovodní a stokové sítě pro veřejnou potřebu

Kontakt:
e-mail: info@vyjadrovaciportal.cz

Digitální zákres vodohospodářské infrastruktury obdržíte elektronicky prostřednictvím

VYJADŘOVACÍHO PORTÁLU

Na základě žádosti Vám bude poskytnuta informace, zda se na vymezeném zájmovém území žadatele nacházejí či nenacházejí inženýrské sítě ve správě PVS a v provozování PVK anebo poskytnut zákres inženýrských sítí ve správě PVS a v provozování PVK pro potřeby správního řízení.

Základní technické informace vodárenských / kanalizačních zařízení Kontakt:
Pražská vodohospodářská společnost a.s. - Úsek rozvoje ,Bořislavka Centrum, 3. budova, Evropská 866/67, 160 00  Praha 6
Návštěvní dny pro veřejnost: středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
Tel.: 251 170 231 email: pacvonz@pvs.cz

Archiv zákresu stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek Kontakt:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - oddělení technické dokumentace, Ke Kablu 971, Praha 10
Návštěvní dny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00 - 16:00 hod.
Tel.: 272 172 429, 221 501 191 e-mail: vaclav.kacbunda@pvk.cz

Dohledání a vytýčení vodovodních a stokových sítí v terénu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - oddělení technické dokumentace, Dykova 3, Praha 10
Vodovod
Tel.: 221 501 134, e-mail: jiri.kosak@pvk.cz
Kanalizace
Tel: 221 501 130, e-mail: miroslav.bezdek@pvk.cz



Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS