Vodohospodářský systém

Vodohospodářský systém v Praze provozují na základě podnájemního vztahu z většinové části Pražské vodovody a kanalizace a.s. a z části PVS. Údržbu a opravy včetně havarijních provádějí nejen kmenoví zaměstnanci, ale najímány jsou také dodavatelské firmy. Částečný provoz, rekonstrukci a obnovu stávajících sítí, tedy investiční činnost, zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s prostřednictvím smluvních partnerů.

Neodmyslitelnou součástí vodohospodářského systému jsou také životně důležité zdroje surové a úpravny pitné vody. Hlavní zdroje pro Prahu jsou Želivka, Káraný a Podolí. PVS nakupuje z těchto lokalit vodu od společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s.

Čištění odpadních vod je zajišťováno na Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči a dalších 23 pobočních čistírnách.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT! V Praze je necelých 9 000 kilometrů vodohospodářských sítí včetně přípojek.  Průměrné stáří je cca 40 let. Reprodukční pořizovací hodnota spravovaného majetku je cca 100 miliard korun!Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Prázdninový provoz podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 14:00 hodin
pátek: 08:00 – 13:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS