Budoucnost PVS

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE SPOLEČNOSTI

 • EFEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
 • STRATEGICKÉ INVESTICE
 • BEZPEČNOST
 • PVS JAKO AKCIONÁŘ PVK​
 • SPRÁVA A EVIDENCE MAJETKU​

 

EFEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

 • Připravovat roční investiční plány (RIP) a střednědobé investiční plány (SIP) dle schválené strategie a dle transparentní metodiky pro určování prioritizace investičních akcí;
 • Každoročně plnit RIP minimálně na 95 % schváleného plánu;
 • Zajišťovat průběžně projektovou přípravu v objemu 130 % ročních investičních plánů;
 • Optimalizovat návrh investic v souladu se strategickými dokumenty, jako jsou například SIP, PFO, Generely VaK, Metropolitní plán zásobování pitnou vodou;
 • Koordinovat přípravu a realizace investic s městskými částmi a ostatními správci sítí;
 • Zajistit přípravu a financování strategických investic.

 

STRATEGICKÉ INVESTICE

 • Dokončení stavby Nové vodní linky ÚČOV (NVL) úspěšnou kolaudací;
 • Rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV (SVL);
 • Modernizace kalového hospodářství na ÚČOV Praha;
 • Rekonstrukce Úpravny vody Podolí;
 • Propojení vodárny Podolí a VDJ Flora;
 • Rekonstrukce káranských řadů;
 • Realizace pilotního projektu „BioCNG“.

BEZPEČNOST

 • Připravit koncepci zabezpečení vodohospodářských objektů včetně návrhu investičního plánu na její realizaci;
 • Připravit a realizovat projekty pro zajištění VH služeb při výskytu black-outu;
 • Zajistit kybernetickou bezpečnost a zabezpečit kritické prvky infrastruktury;
 • Implementovat Compliance program včetně zavedení systému řízení korupčních rizik v souladu s normou ISO 37001.

PVS JAKO AKCIONÁŘ PVK

Společnost PVS se v roce 2018 stala 49 % vlastníkem společnosti Pražské vodovody
a kanalizace a.s. (PVK). Jako minoritní akcionář s předkupním právem na zbývajících
51 % akcií PVK v roce 2028 byly identifikovány následující cíle:

 • Zajistit dohled nad zachováním technologií a kompatibility informačních systémů;
 • Připravit sjednocení informačních systémů s možností sdílení databází a dat;
 • Zlepšit spolupráci na všech úrovních mezi společnostmi PVS a PVK;
 • Zajistit společný rozvoj klíčových informačních systémů a smart technologií;
 • Zpracovat strategickou studii variant správy a provozování po roce 2028.

SPRÁVA A EVIDENCE MAJETKU

 • Pomoci MČ při odsvěřování VH majetku při převodu do majetku HMP;
 • Zajistit zvýšení míry elektronizace výměny informací a dat mezi PVK a HMP;
 • Zahájit synchronizace informací a vazeb mezi majetkovou a technickou evidencí;
 • Připravit návrh na koncepční řešení správy a provozování OSK;
 • Zahájit využívání moderních technologií při projektování (BEP/BIM).


Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Prázdninový provoz podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 14:00 hodin
pátek: 08:00 – 13:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS