Kdo jsme?

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) byla založena Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost sídlí v Evropské ulici v Praze 6 Vokovicích. Společnost je 100 procentně vlastněna Hlavním městem Prahou. PVS je ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. součástí koncernu jako řízená osoba a Hlavní město Praha je řídící osobou.

PVS je zodpovědná za správu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a nákup vody od společnosti Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s. PVS je také správcem přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT! PVS je správce a společně s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. i provozovatel vodohospodářského majetku.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Prázdninový provoz podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 14:00 hodin
pátek: 08:00 – 13:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS