Začíná rozsáhlá obnova vodohospodářských sítí v Praze 10

Ulice Moskevská, náměstí Svatopluka Čecha a okolí jsou místem další rozsáhlé investiční akce Pražské vodohospodářské společnosti. Více než 2200 metrů vodohospodářských sítí projde obnovou a rekonstrukcí. Náklady by neměly přesáhnout 85 milionů korun.

Rekonstrukce stávajících zděných a trubních stok spolu s obnovou vodovodních řadů jsou jednou z nejrozsáhlejších aktuálních investic v hlavním městě. Vodovodní potrubí zde bude od standardních průměrů 100 či 150 mm až po mimořádné profily o velikosti 1050 mm. Použitým materiálem bude tvárná litina vykazující skvělé vlastnosti a dlouhodobou životnost. Na rekonstrukci kanalizačních řadů pak bude využita škála materiálů od kanalizační kameniny přes železobetonové prefabrikáty až po kanalizační cihly a mimořádně odolné čedičové prvky.

„Investiční akce v Praze 10 přinese zejména místním obyvatelům klid na dlouhá desetiletí a hlavnímu městu nemalé úspory v oblasti investic do oprav havárií. Použité technologie a materiály zaručují životnost sítí v rozsahu od padesáti do sta let,“ říká generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Obnova a rekonstrukce vodohospodářských sítí potrvá zhruba jeden rok a vyžádá si 85 milionů korun.

V nejbližších týdnech a měsících připravuje Pražská vodohospodářská společnost řadu dalších investičních akcí. Mezi nimi například obnovu vodovodních řadů v ulici Myslbekova a čtvrtou etapu rekonstrukce čerpací stanice Bruska v Praze 6, obnovu vodovodních řadů v ulici Železné v Praze 1 a v Praze 3 v okolí ulice Husitské.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS