Začíná náročná rekonstrukce stoky v pražském Břevnově

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahájila mimořádně náročnou rekonstrukci téměř kilometrové stoky v ulici U Vojtěšky v Praze 6. Ta odvodňuje velké území Petřin a vysokoškolské koleje Hvězda. Investiční akce za téměř 94 milionů korun by měla být dokončena nejpozději do listopadu 2014.

Rekonstrukce stoky bude jednou z nejnáročnějších akcí za poslední rok hned z několika důvodů. „Z větší části se bude jednat o nahrazení současného systému několika spadišt ocelovým potrubím DN800, a to za nepřerušeného provozu stoky. Po dokončení pokládky tohoto nového potrubí, budou postupně stará spadiště zaplněna betonovou směsí,“ říká Josef Kobr, ředitel divize vodohospodářské stavby firmy PRAGIS a.s., která rekonstrukci provádí. Náročnost zvyšuje i území, které patří do památkové rezervace hl. m. Prahy. Podél téměř celé stoky stojí v bezprostřední blízkosti obvodová zeď Břevnovského kláštera, která je sama ve špatném stavu. „Práce v památkové rezervaci vždy klade větší nárokyna dodavatele. Stavební činnost v blízkosti klášterní i hřbitovní zdi bude prováděna s maximální obezřetností tak, aby se zamezilo poškození těchto památkově chráněných objektů,“ ujišťuje Josef Kobr.

Investiční akce v ulici U Vojtěšky patří do řady rekonstrukcí vodohospodářského majetku, který byl poškozen povodněmi na jaře letošního roku. „V tomto případě jde o jednu z prioritních akcí z důvodu velmi vážného havarijního stavu, který by v nejhorší variantě mohl ohrožovat zdraví a životy obyvatel,“ upozorňuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík na alarmující stav této důležité části stokové sítě. „Na několika místech průzkum odhalil rozsáhlé kaverny (vzduchové kapsy), kde může kdykoliv dojít k provalení nejen v ostění stoky, ale také k propadům komunikace,“ dodává Petr Žejdlík.

Rekonstrukce stoky bude v části od ulice Ankarské provedena přezděním vejčitých stok a injektážemi speciální směsí. Větší část, dosud tvořená kaskádou několika spadišť, bude nahrazena jediným ocelovým potrubím se speciální čedičovou vystýlkou. Stoku zakončí zklidňovací šachta, která zachycuje nápor vody vzniklý velkým spádem stoky.  Rekonstrukce by měla být dokončena nejpozději do listopadu 2014 a náklady jsou odhadovány na téměř 94 milionů korun včetně DPH.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS