Vodovodní řad v Dejvicích prochází rekonstrukcí

Během zimního období Pražská vodohospodářská společnost zahájila kompletní rekonstrukci vodovodního řadu v Praze 6 Dejvicích. Zprovoznění vodovodu se předpokládá v dubnu 2017. Po celou dobu rekonstrukce jsou na místě zajištěny dodávky pitné vody z náhradního zdroje.

Souběžně od letošního července začne oprava kanalizace v ulicích Střešovická a U Laboratoře, jejíž poškození loni způsobilo kontaminaci pitné vody. Obě rekonstrukce v součtu přijdou na cca 111 milionů Kč (85 mil. vodovod, 26 mil. Kanalizace). Investorem akcí je Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS), 100% vlastněná hl. m. Prahou.

Za město se snažíme nejen budovat nové kanalizační a vodovodní řady tam, kde doposud chybí, ale i průběžně opravovat úseky, kde dochází k haváriím. Nechtěla bych, aby občané metropole mohli být ještě někdy vystaveni nebezpečí, jakým byla loňská událost v Dejvicích,“ uvedla pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

V květnu loňského roku z poškozené kanalizace v pražských Dejvicích prosákla splašková voda do prasklé trubky vodovodního řadu. Tisíce obyvatel čtvrti měly akutní střevní potíže a byly na několik dní odkázány na pitnou vodu pouze z cisteren. Havárii způsobilo chybné uložení vodovodního řadu pod kanalizaci, k čemuž došlo v roce 1960. Proto mělo tolik lidí při loňské havárii střevní potíže. Toto nestandardní křížení vody a kanalizace (nezanesené v žádné pražské dokumentaci) vyřeší PVS použitím nejmodernějších bezpečných technologií.

Během rekonstrukce budou použity dvě technologie výstavby řadů. Část trasy bude obnovena klasickou technologií – výkopem a výměnou trubek z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou v délce 716m. Na zbývající část trasy 447m bude použita moderní bezvýkopová technologie – stávající zachovalé trubky budou vyčištěny a odborně vyplněny polyethylenovým „rukávem“, který stoprocentně utěsní původní řad.

 „Rekonstrukce zasáhne z hlediska dopravy několik ulic. Ty nejfrekventovanější - Pevnostní a Gymnazijní přijdou na řadu během menšího dopravního provozu o prázdninách,“ řekl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

Z celkové částky 111 mil., které PVS do odstraňování následků havárie investuje, připadne 26 mil. na rekonstrukci kanalizace, z níž splašková voda původně unikla. Opravy v ulicích Střešovická a U Laboratoře zahájí PVS letos v červenci. Celkově se rekonstrukce dotkne 32 tisíc obyvatel Dejvic zásobovaných vodou a zahrnuje 8 % z celkových nákladů na obnovu vodovodů a kanalizací pro letošní rok v Praze.

Kromě rekonstrukce se v Praze intenzivně pracuje i na dalších opatřeních, která mají v budoucnu zabránit možnému opakování problémů, jež se vyskytly v Dejvicích.

Po dejvické havárii jsme zahájili jako první v České republice testování nových metod mikrobiologických analýz pitné vody v provozních podmínkách. Díky těmto metodám založeným na analýze enzymatické aktivity patogenních bakterií se zásadně zkrátil čas potřebný pro zjištění mikrobiologického znečištění pitné vody,“ vysvětlil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Petr Mrkos.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS