Radní schválili cenu vodného a stočného do konce roku 2016

Rada hlavního města Prahy dnes schválila materiál upravující nájemné za vodohospodářský majetek pro rok 2016 a současně informaci o ceně pro vodné a stočné na rok 2016. Díky schválení navrženého navýšení ceny vodného a stočného bude hlavní město Praha prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. schopno generovat z nájemného potřebné prostředky na povinnou výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Bude také moci zintenzivnit obnovu vodohospodářského majetku a zmírnit tempo jeho stárnutí za horizont technické udržitelnosti.

Výše nájemného vychází ze skutečnosti, že na období 1.1. - 31.3.2016 bylo již uplatněno nájemné s inflačním navýšením z důvodu neuzavření dohody mezi hl. m. Prahou a PVS ve smluvně dohodnutém termínu. K výpočtu byla použita míra inflace v souladu se smluvním ujednáním ve výši 0,4%, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem dne 9. 11. 2015.

Pro období 1.4. - 31.12.2016 bylo schváleno navýšení nájemného nad inflaci s meziročním nárůstem do ceny pro vodné a stočné o 9,7%. Cena vodného a stočného se tak od 1. dubna zvyšuje z dočasné částky 79 Kč vč. DPH za metr krychlový vody na 85,18 Kč vč. DPH za jeden kubík.

Po navýšení prostředků směrem k obnově vodohospodářského majetku jsme volali delší dobu, protože stav vodohospodářské infrastruktury není již delší dobu udržitelný. Je nezbytné financovat již probíhající výstavbu nové čistírny odpadních vod a současně rekonstrukci stávající. Je nutné zvýšit tempo obnovy dnes již zastaralého vodohospodářského majetku, který se nachází vinou nedostatečné obnovy v dlouhodobě neúnosném a pro bezpečnou dodávku pitné vody neakceptovatelně rizikovém stavu. Ráda bych zdůraznila, že uvedeným navýšením nedojde k navýšení zisku Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. ze skupiny Veolia, ale k rychlejší obnově vodohospodářské infrastruktury města,“ uvedlaradní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti,  životního prostředí, územního rozvoje a územního plánu RNDr. Jana Plamínková.


15. března 2016Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS