Rada hl. m. Prahy schválila plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2019

Pražští radní schválili roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaného Pražskou vodohospodářskou společností (dále PVS) v roce 2019. Celkové finanční zdroje na investice pro rok 2019 jsou předpokládány ve výši 2,135 miliardy korun bez DPH. Rekonstrukce se budou týkat výhradně vodárenských a kanalizačních staveb. 

Letos se bude investovat do oprav Úpraven vody Podolí a Káraný. Neopomene se na opravy v jednotlivých městských částech, zde stojí za zmínku např. rekonstrukce vodovodních řadů na P1 (Loretánské nám. a okolí, ul. Parléřova), na P2 (ul. Žitná a okolí, ul. Šmilkovského a Varšavská), na P3 (ul., Bořivojova, ul. Jagellonská a okolí), na P4 (ul. Křesomyslova), na P5 (ul. K Rozmezí a okolí), na P6 (ul. Na Pískách, U kolejí, ul. Suchdolská a okolí, ul. Patočkova), na P8 (ul. Pod Plynojemem a ul. Zenklova), na P10 (ul. Sportovní a okolí, ul. Vršovická a Charkovská) na P12 (ul. Machovcova a okolí). Budou probíhat i rekonstrukce kanalizace, např.  na P1 (Václavské náměstí, ul. Betlémská, ul. Politických vězňů, ul. Jungmannova a Kožná), na P3 (ul. Koněvova, Tachovské náměstí, ul. Bořivojova a Jagellonská),  na P4  (ul. Táborská a okolí, ul. Křesomyslova), P5  (ul. Lomařská, Paškova a okolí, ul. Slivenecká, ul. Pod Brentovou a okolí), na P6 (ul. Pod Novým lesem a okolí), na P8 (ul. Nad novou Libní, ul. Davídkova, ul. Klapkova, ul. Prosecká, ul. Primátorská a Zenklova), na P9 (ul. Vysočanská), na P10 (ul. Černomořská a okolí). O probíhajících opravách budou Pražané průběžně informováni.

Schválením konečného návrhu Ročního plánu obnovy pro rok 2019 došlo k upřesnění výčtu akcí, který se odvíjel od koordinace města s dalšími investory, zejména Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy, městských částí HMP, Pražské plynárenské a dalšími. Vždy je třeba zachovat přiměřenou technickou obslužnost dotčených oblastí. V tomto roce se bude investovat i do liniových staveb, což představuje výstavbu vodovodů a kanalizace, čistírny odpadních vod. Určitě je třeba zmínit i pokračující rekonstrukci a modernizaci ÚČOV Praha na Císařském ostrově – zahájením další etapy -  přípravou rekonstrukce stávající vodní linky,“ dodal náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček.

Praha 23. 4. 2019

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu          Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS