Prohlášení PVS a.s. k soudu s Petrem Krupičkou

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) se ohrazuje proti informacím, které se objevují v médiích v souvislosti s probíhajícím soudem s bývalým ředitelem divize rozvoje naší společnosti Petrem Krupičkou. PVS nemá s tímto případem nic společného a není ani účastníkem řízení.

V kauze, kde jsou tři lidé obviněni z korupčního jednání, se jedná o situaci kolem povolení výstavby budovy autosalónu nad Motolským potokem. Petr Krupička si v tomto případě měl podle obžaloby říci o úplatek za to, že investor získá kladné stanovisko PVS k řešení výstavby bez nutnosti překládat řečiště potoka, nad kterým se bez udělení výjimky nesmí stavět.

Nepřesná je informace, že na základě rozhodnutí bývalého ředitele Krupičky bylo vydáno jakési povolení či souhlas se stavbou nad Motolským potokem. Jedná se o chybné tvrzení, protože PVS v tomto případě není správcem dotčeného vodohospodářského majetku a tedy ani neměla žádné stanovisko vydat. Jako odborné pracoviště mohlo pouze poskytnout stanovisko projektantům k jejich další činnosti.

V některých médiích je vytvářen dojem, že kauza je snad systémovou chybou PVS. Tato informace je poněkud nepřesná. „Systém projednávání jednotlivých žádostí jsme ještě více zpřísnili, aby kontrola byla vícestupňová. Tím se vylučuje možnost, aby rozhodování mohl ovlivnit jediný člověk.,“ upozorňuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS