Pražská vodohospodářská společnost obnoví povodněmi zdevastovaný úsek kanalizačních cest v ulici V Holešovičkách

Práce na kritických úsecích kanalizační stok, které odvádějí odpadní vodu z části Kobylis, Ďáblic, Libně a dalších oblastí Prahy potrvají přibližně rok.

Průjezdnost úseku bude zachována a nedojde tak k žádnému podstatnému omezení dopravy.

22. duben 2014, Praha – Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahajuje další etapu náročné rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici V Holešovičkách, Praha 8, který byl těžce poškozen během povodní v červnu 2013. Právě tato část kanalizačních stok patřila mezi povodní nejhůře postižené. Havarijní stav stok vyžaduje nutné opravy v nejbližším možném termínu. Škody napáchané povodní porušily statiku stok natolik, že hrozí reálné nebezpečí ohrožení zdraví i životů osob, např. v případě zborcení se konstrukce některého z nejkritičtějších úseků stok a následný propad vozovky na vysoce frekventované komunikaci nad nimi.

„Takový scénář v žádném případě nedopustíme. Vše již máme pečlivě prověřené a zdokumentované, včetně odborných posudků, nejkritičtější místa jsou staticky zajištěna a pod neustálou kontrolou Projekt rekonstrukcí a jejich harmonogram je vyhotoven do nejmenších detailů." řekl Petr Žejdlík, generální ředitel PVS. „Samotnou práci vykonávanou hornickým způsobem zajistí náš smluvní partner pro tento projekt společnost Metrostav. "

Doprava omezena nebude

Práce nepřinesou pro řidiče ani další cestující významná dopravní omezení. Práce se nijak nedotknou dvou stávajících hlavních pruhů ve směru do centra, kde kanalizační stoky vedou. Ve směru z centra zasáhnou práce pouze na několika místech do vedlejšího odstavného pruhu, přičemž bude zachován systém dvou jízdních pruhů, u jednoho z nich dojde k zúžení. Hlavní provoz tak nebude ani přerušen ani ovlivněn, řidiče a obyvatele tak nečekají ani žádné objížďky či jiné komplikace, a to po celou dobu trvání rekonstrukcí.

„Jsme si dobře vědomi, že ulice V Holešovičkách patří mezi kritické dopravní úseky. Proto jsme při projektování rekonstrukce věnovali dopravě a minimalizaci vlivu na průjezdnost úseku mimořádnou pozornost. Práce jsou prováděny hornickým způsobem v podzemí, přičemž dopravu ovlivňují pouze šachty nezbytné pro vstup a manipulaci s materiálem" dále uvedl Petr Žejdlík .
PVS vydá na rekonstrukci kanalizačních stok v ulici V Holešovičkách více než 110 miliónů Kč. Náročné rekonstrukce budou trvat přibližně rok. PVS již před zahájením projektu informovala formou dopisů obyvatele pracemi ovlivněné oblasti o nezbytných rekonstrukcí vzniklých při povodni v roce 2013 a v případě potřeby bude i nadále takto aktivně komunikovat směrem s veřejnostiPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS