Pražská vodohospodářská společnost chce zvýšit tempo oprav

Pražská vodohospodářská společnost by měla v případě schválení rozpočtu v příštím roce hospodařit s necelými dvěma miliardami korun. Žádá, aby je mohla celé využít na nutné opravy vodovodů a kanalizací, a nemusela více než čtvrtinu z nich poskytnout na stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV). 

Plánované celkové finanční zdroje PVS na investice pro rok 2017 činí 1.958.106 tis. Kč bez DPH. Částka vychází z předpokládané výše vodného a stočného na rok 2017(obojí je v současnosti před schválením v připomínkovém řízení na Magistrátu hl. m. Prahy).

Požádali jsme vedení hlavního města, abychom v roce 2017 nemuseli z podnájemného za vodohospodářský majetek poslat Praze částku 550 milionů korun na stavbu ÚČOV a aby tato investice byla hrazena z jiných rozpočtových příjmů. Není to pouze mediálně viditelná havárie vodovodu na magistrále, která prokazuje, že je třeba zvýšit tempo oprav, abychom v maximální míře předešli dalším možným problémům. Není totiž žádným tajemstvím, že stovky kilometrů vodovodů i kanalizace ve správě naší společnosti jsou již desítky let staré, přičemž reálný stav zhoršují nekvalitní materiály používané během 80. let stejně jako absence obnovy z let 90.,“ řekl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

Ředitel PVS Petr Žejdlík mě požádal, aby tyto peníze nemuseli platit. Je pravda, že Praze se momentálně daří a peníze od PVS nepotřebuje. Já plně souhlasím s tím, že peníze na opravy by se měly zvýšit, ale uvidíme, jestli se to podaří vyjednat,“ uvedla radní hlavního města pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Na rok 2016 má PVS plánované investice ve výši 2 329 079 tis, z toho je k 31. 10. 2016 proinvestováno 1 768 158 690 Kč. V průměru PVS v posledních letech investovala 1.4 miliardy Kč ročně.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) byla založena Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost je 100 procentně vlastněna Hlavním městem Prahou. PVS je ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. součástí koncernu jako řízená osoba a Hlavní město Praha je řídící osobou. PVS je zodpovědná za správu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a nákup vody od společnosti Želivská provozní a.s. a Vodárna Káraný, a.s. PVS je také správcem Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově. Tuto stavbu investuje hlavní město Praha.

Tabulky níže obsahují přehled stáří vodovodů a kanalizace na území Hl. m. Prahy

Vodovod

Rok výstavby

délka v km

<1920

114,27

1921 - 1950

561,49

1951 - 1980

979,55

1981 - 2010

1 692,35

>2010

93,36

Celkem

3 441,01

 

 

Kanalizace

Rok výstavby

délka v km

<1920

166,54

1921 - 1950

636,29

1951 - 1980

803,02

1981 - 2010

1 834,85

>2010

68,60

Celkem

3 509,31

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS