PVS zbavila Pražany části vodovodních řadů z předminulého století

V rámci obnovy vodovodních řadů v oblasti Letenského náměstí a Starého Města v Praze došlo k výměně skutečně historických vodovodních řadů. Stovky metrů potrubí pocházely například ještě z let 1883 a 1884. Historické řady nahradilo nové potrubí z tvárné litiny se speciální antikorozní úpravou, které zaručují více než stoletou životnost.

V rámci koordinace prací spojených s výstavbou tunelu Blanka se podařilo výrazně zlepšit stav vodovodů, tlaku a zejména kvality vody v okolí Letenského náměstí. Obyvatelé této lokality byli zásobování ze starých veřejných vodovodních řadů už od roku 1887 a 1937. Tomuto stáří také odpovídala kvalita. Časté havárie a vysoké ztráty vody budou už minulostí. Historické potrubí nahradila speciální tvárná litina s antikorozní úpravou. Zároveň došlo také k obnově vodovodního přivaděče, který touto oblastí prochází. Oblast nebyla, jak by mohl někdo očekávat, po dobu obnovy zásobována s pomocí cisteren, ale povrchovými rozvody. Díky nim nebyli obyvatelé nijak omezování v přístupu k vodě v domácnostech. Celkem bylo obnoveno 685 metrů potrubí. Celková investice byla více než 24 milionů korun.

Nejnáročnější obnovu historických vodovodních řadů museli odborníci Pražské vodohospodářské společnosti řešit v samotném srdci hlavního města – v okolí Staroměstského náměstí. Například v ulicích Kaprova, Žatecká, Templová, Týnská či Rámová byly často až 130 let staré vodovodní řady místy zarostlé tak, že jejich vnitřní průměr byl ani ne poloviční proti původní velikosti. To se samozřejmě projevovalo i na horší kvalitě vody v této lokalitě. Také vysoký počet havárií a nemalé ztráty
vody trápily místní obyvatele dlouhé roky. I v tomto případě byla využita tvárná litina, která byla s pomocí bezvýkopové technologie zatahována přímo pod zemí v místech původních řadů, které rozrážel speciální stroj. Celkově došlo k obnově více než jednoho a půl kilometru potrubí. I tady bylo obyvatelům zachováno zásobování pomocí provizorních povrchových rozvodů vody. Celkové náklady na tuto investici byly více než 37 milionů korun.

 "Investice do postupné výměny velmi zastaralého potrubí přinášejí nejen zlepšení kvality vody pro domácnosti, ale zejména výrazným způsobem snižují její dosavadní nemalé ztráty.,“ komentuje investice generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS