PVS rozšiřuje svojí činnost - začne nakupovat vodu pro Prahu

Pražská vodohospodářská společnost dokončuje v těchto dnech uzavření smluvních vztahů se společnostmi Želivská provozní a Vodárna Káraný, které provozují zdroje pitné vody pro hlavní město. PVS vyzvala tyto společnosti k dokončení nových smluvních vztahů. Na jejich základě bude 15 let po transformaci pražského vodárenství Praha poprvé aktivně nakupovat prostřednictvím PVS pitnou vodu. „Je to logická změna, která přinese hlavnímu městu Praze garanci stability dodávek, kontrolu kvality pitné vody, stabilní cenové prostředí a zajistí kontrolu nad využitím strategických zdrojů a jejich dlouhodobé využitelnosti,“ říká generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík.

Do Prahy za rok přiteče 113 milionů metrů krychlových vody. Hlavní město s největší pravděpodobností bude odebírat i nadále největší část vody z Želivky a to 73% z celkového množství. Zbytek v poměru 16% a 11% zajistí přírodní a umělá infiltrace z Káraného. „Pro provozovatele vodních zdrojů je smlouva o prodeji vody s PVS pozitivním krokem k zajištění stabilního odběru to znamená i kontinuitu příjmů nutných k udržení a obnově provozovaného majetku. To vše se pozitivně promítne do kvality a plynulosti dodávek vody Pražanům“, oceňuje připravovanou změnu předseda představenstva Vodárny Káraný Jan Kučera.

Pražská vodohospodářská společnost je vlastněná hlavním městem Prahou jako správce vodohospodářského majetku hlavního města, který představuje účetní hodnotu přesahující 100 miliard korun. PVS je hlavním garantem obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území Prahy.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS