PVS podepsala smlouvu o nákupu vody pro Prahu

Pražská vodohospodářská společnost dnes podepsala smlouvu o nákupu vody s klíčovými dodavateli, kterými jsou společnosti Želivská provozní a Vodárna Káraný. Přesně 15 let po transformaci pražského vodohospodářství bude mít nákup pitné vody plně v rukách hlavní město Praha.

Dnes podepsanou smlouvu považuje za zásadní i 1. náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Vávra: „Praha přebírá plnou kontrolu nad svojí budoucností v oblasti zásobování pitnou vodou a nad diverzifikací strategických zdrojů. Jednou z klíčových oblastí, kterou pocítí každý Pražan je stabilizace cen a jejich udržení v rámci dnešní úrovně. Už dnes se nám podařilo dosáhnout dohody, na jejímž základě se cena vody v Praze pro rok 2014 upraví pouze o inflaci.“

Pražská vodohospodářská společnost bude hlavním garantem nového modelu nákupu pitné vody pro Prahu. „Voda uspokojuje jednu ze základních lidských potřeb a je tudíž strategickou surovinou, jejíž dodávky by mělo mít město plně pod kontrolou. Tato změna přinese Praze kontrolu nad využitím strategických zdrojů a jejich dlouhodobým rozvojem,“ říká generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík.

Předanou vodu bude i nadále koncovým odběratelům distribuovat společnost Pražské vodovody a kanalizace. Jejich generální ředitel Petr Mrkos říká: „Vnímáme velmi pozitivně snahu hlavního města Prahy o spolupráci a nově uzavřené smlouvy jsou pro nás příslibem stabilních vztahů do budoucna.“

Do Prahy za rok přiteče 113 milionů metrů krychlových vody. Hlavní město odebírá největší část vody z Želivky a to 73% z celkového množství. Zbytek v poměru 16% a 11% přitéká z přírodní a umělé infiltrace v Káraného. „Pro provozovatele vodních zdrojů je smlouva o prodeji vody s PVS pozitivním krokem k zajištění stabilního odběru to znamená i kontinuitu příjmů nutných k udržení a obnově provozovaného majetku. To vše se pozitivně promítne do kvality a plynulosti dodávek vody Pražanům“, ocenil už dříve změnu předseda představenstva společnosti Vodárna Káraný Jan Kučera.

Jednatelka společnosti Želivská provozní Jana Černá k tomu dodává Jako nový provozovatel, z pověření mateřské společnosti Úpravna vody Želivka, budeme při stanovení ceny vody zohledňovat nejen potřebu dostatečných finančních zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku, ale i dopad na životní náklady koncových spotřebitelů.“

Pražská vodohospodářská společnost je vlastněná hlavním městem jako správce vodohospodářského majetku Prahy, který představuje účetní hodnotu přesahující 100 miliard korun. PVS je hlavním garantem obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hlavního města Prahy.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS