Opravy kanalizace odhalily základy historických staveb

V ulici U lužického semináře v Praze narazili v minulých měsících pracovníci Pražské vodohospodářské společnosti na zjevné stopy historické  zástavby. Při opravách kanalizačního řadu se již půl metru pod vozovkou objevila část neznámé zdi. Archeologové z Národního památkového ústavu, kteří dohlížejí v této části města na výkopové práce a provádějí dokumentaci odhalených historických situací, potvrdili odkrytí  části suterénu barokního měšťanského domu dříve známého jako „Velký Jelenovský dům“. Při hloubení další šachty o desítky metrů dál se před zraky techniků objevila další konstrukce domu, jehož stáří by mohlo spadat až na přelom 16. a 17. století.
Dvě šachty vykopané při opravě kanalizace a dva zajímavé nálezy památek na dřívější zástavbu. „U první šachty byla odkryta část měšťanského domu zbouraného roku 1888. Původně čtyřkřídlá budova se nacházela v místě dnešního parčíku,“ popisuje Jan Havrda z Národního památkového ústavu. Koruna dochovaných zdí byla odhalena již půl metru pod dnešní dlažbou vozovky. V hloubce 4,5 m byla odkryta podlaha suterénu zmíněného domu. Tvořena byla velkými křemencovými kameny, v části místnosti jí předcházela dlažba z říčních valounů. Pod podlahou sklepa nalezli archeologové keramiku z 16. století.
Při hloubení druhé šachty narazili technici na další neznámý zděný objekt. Po začištění objevené konstrukce bylo možné dokumentovat malé úseky jeho jižní a snad i západní stěny. Maltová podlaha suterénu objektu zaklenutého cihlovou klenbou je v hloubce téměř čtyř metrů. „Přesné datování stáří tohoto objektu je obtížné,“ říká Jan Havrda a dodává: „Pravděpodobně na konci 18. století již nestál, protože není zakreslen na nejstarším plánu Prahy z roku 1791. Nejdříve však mohl být postaven na konci 16. století, neboť byl založen do mocných navážek datovaných archeologickými nálezy do raného novověku“.

Opravy a rekonstrukce vodohospodářského majetku zejména v historickém centru Prahy přinášejí čas od času zajímavé nálezy. Ještě před zahájením výkopových prací jsou informovány archeologické instituce, které provádějí záchranné výzkumy na území Prahy. „Jsme si vědomi toho, že při naší práci nenarážíme jen na stopy našich
odborných předchůdců v oblasti vodohospodářské infrastruktury, ale i na místa, kterými kráčely dějiny,“ říká ředitel divize investic PVS Petr Bureš. Nálezy v ulici U lužického semináře nejsou zdaleka jedinými nálezy z posledních let. Například v Pařížské ulici byla před dvěma lety dokumentována torza několika zděných konstrukcí. V těchto místech se před asanací nalézala například Nová synagoga, která byla zbořena v r. 1898. Doslova archeologickou pastvu přinesla oprava vodovodu v ulici U starého hřbitova. Po celé délce ulice bylo ve výkopu zaměřeno 45 kamenných i cihlových zdí z doby před asanací této lokality.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS