Malá Strana mění stoletou kanalizaci

Vevelký stavební zábor umožnil zachovat provoz na místní komunikaci, takže projíždějící řidiče ani kolemjdoucí chodce nenapadne, že necelých deset metrů pod zemí byla vyražena nová 30 metrů dlouhá štola. Tady ve stísněných podmínkách podobných hornickým šachtám probíhá položení nové kanalizace. Aby nemusela být řerušena doprava, zůstane původní stoletá kanalizace navždy skryta pod zemí. Nová část je pokládána paralelně vedle ní ve vzdálenosti jen několik metrů, aby mohla být na koncích napojena na novější řad. Celková délka nové části kanalizace o průměru 300mm je 88 metrů. Jen o metr delší je pak nové vedení vodovodního potrubí.

„Postupná obnova historické vodohospodářské infrastruktury výrazně sníží počet havárií a zlepší odvod odpadních vod i průtok pitné vody,“ říká ředitel obchodní
divize PVS Petr Bureš.

Celkové náklady na obnovu kanalizační a vodovodní sítě v ulici U Lužického semináře budou necelých 10 milionů korun. S dokončením se počítá na konci července 2013.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS