Hlavní město Praha upravilo ceny vodného a stočného

Na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy se od ledna 2013 zvýší ceny vodného a stočného celkem o 11,07%. K úpravě cen došlo na základě dohody mezi Pražskou vodohospodářskou společností, která je správcem majetku, Pražskými vodami a kanalizacemi jakožto provozovatelem a vlastníkem - hlavním městem Prahou

„Získané prostředky budou investovány do tvorby nové a obnovy stávající vodohospodářské sítě, též umožní vznik fondu pro investice do ÚČOV na platformě PVS. Cena za vodné a stočné v Praze bude stále pod průměrnou cenou ostatních českých měst,“ komentoval změnu cen radní hlavního města Prahy odpovědný za oblast životního prostředí Radek Lohynský.

Od roku 1999 došlo v rámci pražské vodohospodářské infrastruktury ke snížení ztrát vody v síti o polovinu na současných 21%. Zásluhu na tom mají i dosavadní
investice do oprav a rozvoje ve výši 20 miliard korun. Současná vodovodní síť měří 4.290 km, kanalizační 4.513 km a ročně je pro 1,24 milionu obyvatel vyrobeno 118 milionů m3 pitné vody.

"Průměrné stáří pražské vodovodní sítě je 40 let, kanalizační sítě 52 let, a ročně je provedeno přes 4.000 oprav, poruchovost je 4x větší, než v ostatních velkých městech EU, když na 1 km vodohospodářské sítě připadá 2,1 opravy. Aby se tento stav změnil, je třeba ročně obnovit více než 50 km sítě oproti stávajícím necelým 20  ilometrům,“ doplnil Radek Lohynský.“

Do cen vodného a stočného se mimo jiné promítají náklady na opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí, investice do rozvoje a modernizace, úprava a čištění vody, její rozvádění a odvádění nebo náklady na nákup surové vody.

„V příštím roce čeká Prahu řada významných vodohospodářských investic, které opět posunou kvalitativní úroveň pražského vodohospodářství směrem k vyspělým zemím Evropy.Mezi ně patří například zahájení akce rekonstrukce čiřičů na úpravně vody v Podolí. Dále probíhá příprava investice v oblasti Kozince, která zvýší kapacitu dodávky vody v jihovýchodní části Prahy. Proběhne obnova technicky zastaralých vodovodních řadů v ulicích Bělohorská, Bubenečská, Pod Homolkou, Jiskrova a Pikovická,“ uvádí některé investice generální ředitel Pražské vodohospodářské hospodářské společnosti Petr Žejdlík.

V tuto chvíli není definitivně rozhodnuto o výši DPH, která může konečnou cenu ještě ovlivnit.

 2012 Kč/m32013 Kč/m3Meziroční nárůst v %
Cena pro vodné 33,38 37,41 12,07
Cena pro stočné 24,83 27,24 9,71
Celkem pro vodné a stočné 58,21 64,65 11,07


Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS