english


Stanovení ceny vody

Současná výše ceny vodného a stočného v Praze se pohybuje na průměru krajských měst ČR.

Cena vody je stanovena podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Provozovatel (PVK) při návrhu ceny, který předkládá PVS, může do ceny započítat pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Ceny vodného a stočného jsou pro každého občana citlivou položkou a Pražská vodohospodářská společnost vždy při jejich posuzování postupovala s maximální zodpovědností. Základní parametry pro určení cen jsou ovšem dané a zásadní vychýlení od jejich uplatňování může mít dlouhodobé negativní dopady na udržitelný rozvoj infrastruktury. Což se v minulých desetiletích bohužel stalo.

Od osmdesátých let minulého století až do konce milénia došlo k naprosto zásadnímu zanedbání údržby a obnovy rychle stárnoucí sítě. Používání nekvalitních materiálů a chybných pracovních postupů se společně s minimálními investicemi do obměny starých rozvodů podepsaly na stavu vodohospodářského majetku Prahy. V roce 2015 bylo na území města celkem řešeno 4 677 havárií vodovodní sítě, 4 338 havárií na kanalizační síti a 883 havárií na technologických zařízeních. Tato situace odčerpává obrovské množství peněz, které by měly být využity na obnovu a rozvoj.

Vodovody

Cena vodného a stočného musí tedy vždy reflektovat:

  •    náklady na opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí,
  •    investice do rozvoje a modernizace,
  •    úpravu a čištění vody,
  •    rozvod a odvádění vody,
  •    náklady na nákup surové vody,
  •    DPH.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT: Podle metodiky Ministerstva životního prostředí je třeba vždy při stanovování cen vodného a stočného přihlížet k sociální únosnosti. Ta je podle výše zmíněné metodiky stanovena v roce 2015 ve výši 2% průměrného čistého příjmu. Této hladiny zatím v Praze dosaženo nebylo.

 

voda předaná Káraný 2015- pro MFČR (bez zaokrouhlení ceny).pdf

voda předaná Želivka 2015- pro MFČR (bez zaokrouhlení ceny).pdfPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS