english


Jakou vodu v Praze pijeme?

Pitná voda v Praze patří co do kvality a chuti k nejlepším v České republice.
Kvalita pitné vody v roce 2011 v úpravně vody Želivka a Káraný a distribuční síti.

 

Kvalita pitné vody v distribuční síti hl. m. Prahy v roce 2011

č.ukazateljednotkyprůměrhyg. limittyp limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 MH
5 mikroskopický obraz - abioseston % 1 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 0 50 MH
7 mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 39 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 8 20 MH
11 1,2-dichlorethan µg/l 0,03 3,00 NMH
13 amonné ionty mg/l 0,02 0,50 MH
14 antimon mg/l 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 0,0003 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 2 20 MH
17 benzen µg/l 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 0,05 2 NMH
20 bór mg/l 0,03 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 0,7 10,0 NMH
22 TOC - celkový organický uhlík mg/l 2,35 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 30,5 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 0,01 0,50 NMH
26 fluoridy mg/l 0,10 1,5 NMH
27 hliník mg/l 0,019 0,200 MH
28 hořčík mg/l 7,4 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 1,11 3,00 MH
30 chlor volný mg/l 0,03 0,30 MH
32 chloridy mg/l 22,3 100,0 MH
34 chrom mg/l 0,0005 0,050 NMH
35 chuť ° 2 2 MH
36 kadmium mg/l 0,00005 0,0050 NMH
37 konduktivita mS/m 37,4 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 0,005 0,050 MH
40 měď mg/l 0,005 1,00 NMH
42 nikl mg/l 0,0010 0,020 NMH
43 olovo mg/l 0,0006 0,025 NMH
45 pach ° 2 2 MH
46 aldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 5,0 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 1,5 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 5,0 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 5,0 100,0 NMH
46 dichlobenil ng/l 9,7 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 5,0 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 5,0 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDE ng/l 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 2,5 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 5,6 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 8,5 100,0 NMH
46 simazin ng/l 5,0 100,0 NMH
46 propazin ng/l 5,0 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 27,2 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 5,0 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 5,1 100,0 NMH
46 alachlor ng/l 5,0 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 5,0 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 20,0 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 5,0 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 5,0 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 5,0 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 33,742 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 7,59 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 0,0142 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l 0,0003 0,010 NMH
52 sírany mg/l 51,6 250,0 MH
53 sodík mg/l 11,7 200,0 MH
54 stříbro mg/l 0,0005 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 0,03 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 15,751 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 8,5 30,0 MH
59 vápník mg/l 46,5 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 1,47 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 0,36 5,00 MH
62 železo mg/l 0,08 0,20 MH
  KNK 4.5 mmol/l 1,46 - -
  teplota vody °C 9,3 - -
  1,1-dichlorethen µg/l 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 0 - -
  dichlormethan µg/l 0,26 - -
  ethylbenzen µg/l 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 0,02 - -
  m+o+p-xylen µg/l 0,0013 - -
  styren µg/l 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 0,03 - -
  toluen µg/l 0,03 - -
  fluoranten ng/l 1,6 - -

DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnota
NMH - nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.

Kvalita upravené vody - ÚV Želivka

č.ukazateljednotkyprůměrhyg. limittyp limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 MH
5 mikroskopický obraz - abioseston % 1 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 2 50 MH
7 mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 1 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 0 20 MH
11 1,2-dichlorethan µg/l 0,03 3,00 NMH
12 akrylamid µg/l 0,025 0,100 NMH
13 amonné ionty mg/l 0,02 0,50 MH
14 antimon mg/l 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 0,0004 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 2 20 MH
17 benzen µg/l 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 0,05 2 NMH
20 bór mg/l 0,025 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 0,0011 10,0 NMH
22 TOC - celkový organický uhlík mg/l 2,88 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 32,4 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 0,01 0,50 NMH
26 fluoridy mg/l 0,11 1,50 NMH
27 hliník mg/l 0,024 0,20 MH
28 hořčík mg/l 6,7 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 1,26 3,00 MH
31 vinylchlorid µg/l 0,03 0,50 NMH
32 chloridy mg/l 17,5 100,0 MH
34 chrom mg/l 0,0005 0,05 NMH
35 chuť ° 2 2 MH
36 kadmium mg/l 0,0001 0,005 NMH
37 konduktivita mS/m 30,3 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 0,014 0,050 MH
40 měď mg/l 0,003 1,00 NMH
42 nikl mg/l 0,0013 0,020 NMH
43 olovo mg/l 0,0005 0,025 NMH
44 ozon ve vodě mg/l 0,005 0,05 MH
45 pach   1 2 MH
46 alachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 5 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 5 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 8,1 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 5 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 5 100,0 NMH
46 propazin ng/l 5 100,0 NMH
46 simazin ng/l 5 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 30,3 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 5 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 5 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 5 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 5 100,0 NMH
46 dichlobenil ng/l 8,4 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 16,9 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 5 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 aldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 1,5 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 2,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDE ng/l 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 1,5 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 35,52 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 8,08 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 0 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l 0,0004 0,010 NMH
52 sírany mg/l 44,4 250,0 MH
53 sodík mg/l 11,5 200,0 MH
54 stříbro mg/l 0,0006 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 0,03 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 3,53 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 2 30,0 MH
59 vápník mg/l 31,3 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 1,06 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 0,11 5,00 MH
62 železo mg/l 0,01 0,20 MH
  absorbance při 254 nm - 0,03 - -
  dusík amoniakální mg/l 0,01 - -
  dusík dusičnanový mg/l 7,34 - -
  KNK 4.5 mmol/l 0,9 - -
  kyslík - nasycení kyslíkem % 125,4 - -
  kyslík rozpuštěný mg/l 15,14 - -
  látky rozpuštěné při 105 oC mg/l 180 - -
  teplota vody °C 6,8 - -
  ZNK 8.3 mmol/l 0,02 - -
  CO2 agresivní mg/l 2,69 - -
  CO2 hydrogenuhl. mg/l 38,06 - -
  CO2 uhličitanový mg/l 1,68 - -
  CO2 celkový mg/l 41,87 - -
  CO2 volný mg/l 0,7 - -
  huminové látky mg/l 0,41 - -
  index nasycení   -0,34 - -
  pH rovnovážné   8,35    
  1,1-dichlorethen µg/l 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 0 - -
  dichlormethan µg/l 0,25 - -
  ethylbenzen µg/l 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 0,02 - -
  m+o+p-xylen µg/l 0 - -
  styren µg/l 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 0,03 - -
  toluen µg/l 0,03 - -
  fluoranten ng/l 1 - -

DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnota
NMH - nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.

Kvalita upravené vody - úpravna Káraný

č.ukazateljednotkyprůměrhyg. limittyp limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 MH
5 abioseston % 1 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 0 50 MH
7 živé organismy jedinci/ml 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 0 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 0 20 MH
10 Pseudomonas aerug. KTJ/250ml 0 - -
11 1,2-dichlorethan µg/l 0,03 3,00 NMH
13 amonné ionty mg/l 0,01 0,50 MH
14 antimon mg/l 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 0,0005 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 5 20 MH
17 benzen µg/l 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 0,05 2 NMH
20 bór mg/l 0,031 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 0,0005 10 NMH
22 TOC -celkový organický uhlík mg/l 1,46 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 25,3 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 0,01 0,50 NMH
26 fluoridy mg/l 0,14 1,5 NMH
27 hliník mg/l 0,004 0,200 MH
28 hořčík mg/l 7,8 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 0,47 3,00 MH
31 vinylchlorid µg/l 0,03 0,50 NMH
32 chloridy mg/l 25,5 100,0 MH
34 chrom mg/l 0,0007 0,050 NMH
35 chuť ° 0 2 MH
36 kadmium mg/l 0,0001 0,0003 NMH
37 konduktivita mS/m 56,8 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 0,011 0,050 MH
40 měď mg/l 0,003 1,00 NMH
42 nikl mg/l 0,0009 0,020 NMH
43 olovo mg/l 0,0005 0,025 NMH
45 pach ° 0 2 MH
46 alachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 5,8 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 5 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 5,8 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 5 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 5 100,0 NMH
46 propazin ng/l 5 100,0 NMH
46 simazin ng/l 5 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 5 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 5 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 5 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 5 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 5 100,0 NMH
46 dichlobenil ng/l 7,7 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 15,4 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 5 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 5 100,0 NMH
46 aldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 1,5 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 1,5 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 2,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDE ng/l 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 1,5 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 2,4538 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 7,41 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 0 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l/td> 0,0004 0,010 NMH
52 sírany mg/l 69,1 250,0 MH
53 sodík mg/l 11,8 200,0 MH
54 stříbro mg/l 0,0006 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 0,04 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 1,1715 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 0,5 30,0 MH
59 vápník mg/l 93,9 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 2,66 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 0,3 5,00 MH
62 železo mg/l 0,02 0,20 MH
  absorbance při 254 nm - 0,025 - -
  KNK 4.5 mmol/l 3,4 - -
  látky rozpuštěné při 105 oC mg/l 346 - -
  teplota vody °C 10,8 - -
  ZNK 8.3 mmol/l 0,29 - -
  CO2 hydrogenuhl. mg/l 145    
  CO2 celkový mg/l 159,58    
  CO2 volný mg/l 14,3    
  huminové látky mg/l 0,3    
  1,1-dichlorethen µg/l 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 0 - -
  dichlormethan µg/l 0,25 - -
  ethylbenzen µg/l 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 0,02 - -
  m+o+p-xylen µg/l 0 - -
  styren µg/l 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 0,03 - -
  toluen µg/l 0,03 - -
  fluoranten ng/l 1 - -

DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnota
NMH - nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS