english

PVS bude správcem přestavby a rozšíření ÚČOV

Rada hlavního města Prahy jmenovala Pražskou vodohospodářskou společnost (PVS) správcem celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na pražském Císařském ostrově. Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí posledních let bude stát necelých 6 miliard korun a její dokončení je plánováno na prosinec 2017.

Hlavní město Praha uzavře s PVS v nejbližších dnech mandátní smlouvu, na jejímž základě bude vykonávat stavební dozor a další povinnosti, které ze jmenování správcem stavby vyplývají.

"Pro stavbu nové vodní linky byl již vybrán dodavatel, další etapy jsou v přípravě. A v září jsme dodavateli vydali pokyn k zahájení stavby. Aby bylo možné stavbu fakticky zahájit, zbývalo vybrat správce, jinak bychom ohrozili plnění smlouvy s dodavatelem, průběh stavby i termín dokončení v prosinci roku 2017. Vybraná Pražská vodohospodářská společnost, a. s., je v přímém vztahu k zadavateli, vykonává pro zadavatele převážnou část obdobných činností a zároveň má zadavatel, Hlavní město Praha, výlučná majetková práva v této osobě. Jde o námi kontrolovanou akciovou společnost, která má péči o vodohospodářskou infrastrukturu města v popisu práce. Zákon nám proto umožňuje ji vybrat jako správce bez výběrového řízení," uvedl po jednání rady HMP náměstek primátora pro infrastrukturu a životní prostředí Jiří Nouza.

Pražská vodohospodářská společnost disponuje odborným zázemím, které zaručují odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vodohospodářských staveb. „Pro PVS je to nepochybně prestižní úkol a zároveň mimořádná odpovědnost. Zastupujeme zájmy Pražanů, kteří si po letech diskusí zaslouží, aby byla jedna z životně důležitých částí městské infrastruktury úspěšně dokončena,“ dodává generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Rozpočet na celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově počítá s částkou 5,8 mld. Kč na vodní linku a dalších 0,44 mld. Kč na čerpací stanici.  Realizace stavby je plánována do prosince roku 2017. PVS bude dozorovat obě etapy, protože tyto stavby jsou vzájemně propojeny.

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., tiskový mluvčí Ladislav Šticha, stichal@pvs.cz, tel. 724 801 237Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS