english

Stanoviska k projektovým dokumentacím

Kontakt:
Ing. Pacvoň Zdeněk, tel.: 251 170 231
Úsek rozvoje, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Návštěvní dny pro veřejnost: středa 8,00 – 16,00

 

dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů jsou stanoviska vydávána na základě předložení jednoho výtisku projektové dokumentace. V případě zastupování investora je nutno doložit plnou moc.

 

V případě klasifikovaných informací (zvláštní skutečnosti, utajované informace) se postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy a interními směrnicemi PVS.
a) Žádost o stanovisko k výstavbě rodinných domů, bytových domů a obytných souborů (skupin objektů), které budou napojeny na stávající vodovodní řady a kanalizační stoky pouze objektovými přípojkami
Požadovaná příloha: technická zpráva, koordinační situace se zákresem navrhovaných přípojek

b) Žádost o stanovisko k výstavbě rodinných domů, bytových domů a obytných souborů (skupin objektů), jejichž výstavba obsahuje návrh výstavby nebo přeložení vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu.
Požadovaná příloha: Příloha č. 3 Městských standardů

c) Žádost o stanovisko předčisticímu zařízení a jeho souladu s kanalizačním řádem
Ing. Matúšková Monika, tel.: 251 170 263, MatuskovaM@pvs.cz
Požadovaná příloha: technická zpráva, koordinační situace

d) Žádost o stanovisko k čerpání balastních vod ze stavebních jam do kanalizace pro veřejnou potřebu
Požadovaná příloha: technická zpráva s dobou čerpání, množstvím čerpaných vod, koordinační situace s místem napojení

e) Žádost o stanovisko ke stavbě komunikace
Požadovaná příloha: technická zpráva, koordinační situace, příčný vzorový řez komunikace

f) Žádost o stanovisko k dalším nevodohospodářským stavbám
Požadovaná příloha: technická zpráva, koordinační situace

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS