english


Vodohospodářský systém

Vodohospodářský systém v Praze provozují na základě podnájemního vztahu z většinové části Pražské vodovody a kanalizace a.s. a z části PVS. Údržbu a opravy včetně havarijních provádějí nejen kmenoví zaměstnanci, ale najímány jsou také dodavatelské firmy. Částečný provoz, rekonstrukci a obnovu stávajících sítí, tedy investiční činnost, zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s prostřednictvím smluvních partnerů.

Neodmyslitelnou součástí vodohospodářského systému jsou také životně důležité zdroje surové a úpravny pitné vody. Hlavní zdroje pro Prahu jsou Želivka, Káraný a Podolí. PVS nakupuje z těchto lokalit vodu od společností Želivská provozní s.r.o. a Vodárna Káraný, a.s.

Čištění odpadních vod je zajišťováno na Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči a dalších 20 pobočních čistírnách.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT! V Praze je necelých 9 000 kilometrů vodohospodářských sítí včetně přípojek.  Průměrné stáří je cca 40 let. Reprodukční pořizovací hodnota spravovaného majetku je cca 100 miliard korun!Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS