english

Stanoviska k územnímu plánování, koncepčním dokumentům a investičním záměrům

Kontakt:
Úsek koncepce vodovodů a úpraven vod, Úsek koncepce kanalizací a ČOV, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 Návštěvní dny pro veřejnost: středa 8,00 – 16,00

Žádosti o stanoviska k územnímu plánování
Ing. Rosypalová Hana, tel.: 251 170 245, rosypalovah@pvs.cz
Ing. Trtil Dušan, tel.: 251 1070 203, TrtilD@pvs.cz

návrhy nových územních plánů, změny stávajících územních plánů pro  HMP a okolních obce
Požadovaná příloha: dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Žádosti o stanoviska k územně plánovacím podkladům
Ing. Rosypalová Hana, tel.: 251 170 245, rosypalovah@pvs.cz
Ing. Trtil Dušan, tel.: 251 1070 203, TrtilD@pvs.cz

Požadovaná příloha: dle vyhlášky č. 500/2006 Sb

Žádosti o stanoviskake koncepčnímdokumentům a investičním záměrům
Ing. Rosypalová Hana, tel.: 251 170 245, rosypalovah@pvs.cz
Ing. Trtil Dušan, tel.: 251 1070 203, TrtilD@pvs.cz

a) Žádosti o stanoviska ke studiím, investičním záměrům a koncepčním materiálům.
Požadovaná příloha: technická zpráva, koordinační situace, situace

b) Žádost o připojení mimopražských odběratelů na vodovodní síť v naší správě
Ing. Trtil Dušan, tel.: 251 1070 203, TrtilD@pvs.cz
Požadovaná příloha: technická zpráva, situace

c) Žádost o stanovisko k připojení mimopražských odběratelů na kanalizační síť v naší správě
Ing. Rosypalová Hana, tel.: 251 170 245,rosypalovah@pvs.cz 
Požadovaná příloha: technická zpráva, situacePražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS