english

Praha bude investovat přes dvě miliardy do obnovy vodohospodářské infrastruktury

/zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 9. října 2018/

Investiční činnost Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) je plánována v rámci Střednědobého investičního plánu vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy (SIP), ze kterého následně vychází Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na následující rok, oba přitom podléhají schválení Radě hl. m. Prahy.

SIP definuje pro horizont pěti let věcné a finanční potřeby na rekonstrukce a dostavbu vodohospodářské infrastruktury a je zpracováván na základě stavebního či provozního stavu majetku. Požadavky na rekonstrukce navrhuje PVS, provozovatel Pražské vodovody a kanalizace, a. s., hl. m. Praha a městské části. Další požadavky mohou vyplynout v souvislosti s ostatními správci sítí, například se může jednat o Technickou správu komunikací, Dopravní podnik hl. m. Prahy apod. Stavby jsou zařazovány do SIP na základě hodnocení, které má hned několik kritérií, a jsou seřazeny podle priorit do jednotlivých let.

Rada hl. m. Prahy na svém včerejším jednání schválila Plán obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019. „Díky schválení Plánu obnovy na rok 2019 bude nadále pokračovat obnova vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě. Systém plánování a obnovy zajišťované PVS by měl být vzorem pro plánování a realizaci ostatním městským společnostem. Věřím, že stejně jako v roce 2017, a dle výhledu i za rok 2018, bude rovněž RIP na sto procent splněn i v roce 2019,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

PVS byla založena Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost je stoprocentně vlastněna hlavním městem Prahou. PVS je ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. součástí koncernu jako řízená osoba a hlavní město Praha je řídící osobou. PVS je zodpovědná za správu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a nákup vody od společnosti Želivská provozní a.s. a Vodárna Káraný, a.s. PVS je také správcem Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově.

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
z důvodu aktuální situace v souvislosti s Covid -19 do odvolání pouze sběrný box na recepci
Úřední hodiny úseku rozvoje:
do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření zasílejte na: stanoviska@pvs.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
Tato e-mailová schránka je určena pouze pro příjem žádostí o stanoviska a vyjádření
PVS