english

Změna v dozorčí radě společnosti 12/11

Německý model řízení společnosti 11/11
Valná hromada Pražské vodohospodářské společnosti schválila změny stanov společnosti s účinností od 1. 6. 2011. Touto změnou stanov došlo k přijetí takzvaného německého modelu řízení, který posiluje pravomoci dozorčí rady, jako kontrolního orgánu a představenstvo v tomto modelu zajišťuje obchodní vedení společnosti.

Představenstvo společnosti:
pan Martin Vlasta – předseda představenstva
pan Štěpán Šlosár – místopředseda představenstva
Ing. Petr Bureš – člen představenstva

Dozorčí rada:
pan Marek Ječmének - předseda dozorčí rady
pan Jan Slezák - místopředseda dozorčí rady
Mgr. Dalibor Mlejnský - člen dozorčí rady
Bc. Jan Záruba - člen dozorčí rady
Ing. Jiří Fremr - člen dozorčí rady
Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc. - člen dozorčí rady
paní Květa Valtová - člen dozorčí rady
Mgr. Martina Zdeňková, MBA - člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kubát - člen dozorčí rady
K 31. 10. 2011 odešel z pozice generálního ředitele pan Mgr. Otakar Novotný. Od 1. 11. 2011 do doby nástupu nového generálního ředitele přebírá kompetence GŘ PVS představenstvo PVS.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS