english

Vodohospodářský majetek čekají opět rekonstrukce 4/10

Po mrazivé zimě hodlají pražští vodohospodáři pokračovat v rozsáhlé obnově zastaralých vodovodů a kanalizací. Ještě v dubnu je čeká například výměna stoky ve Filmařské ulici na Barrandově. Následovat bude rekonstrukce vodovodních řadů na Žižkově či v Holešovicích. V plném proudu jsou také přípravy na zcela nové stavby.

„Zimní měsíce s teplotami hluboko pod nulou nám bohužel neumožnily pokračovat v obnově pražské vodohospodářské infrastruktury. Během března a počátkem dubna jsme ale stavby začali postupně zahajovat. V letošním roce hodláme především dokončit již započaté akce,“ uvedl náměstek pražského primátora Pavel Klega, do jehož kompetence vodohospodářství v hlavním městě spadá. V nejbližší době přistoupí Praha k výměně kanalizačního potrubí v ulici Filmařská na Barrandově. Jeho technický i provozní stav již neodpovídal nárokům a požadavkům této oblasti, a zároveň je potřeba zvýšit kapacitu potrubí. Obnova se týká úseku od křižovatky s ulicí Barrandovskou až po Kříženeckého náměstí. V loňském roce vodohospodáři vyměnili zhruba prvních 150 metrů a nyní budou pokračovat. Stavební práce čekají také Zbraslav. Město bude dokončovat obnovu vodovodního přivaděče vedoucího z vodojemu Havlín do vodojemu Baně, který tuto oblast zásobuje. Závěrečná etapa se týká ulice Na Baních. V dubnu se vodohospodáři chystají také na rekonstrukci zastaralých vodovodů v Holešovicích, a sice v ulici Argentinská. „Čeká nás i pokračování rozsáhlé výměny řadů na Žižkově vybudovaných v letech 1926 až 1929. Jejich životnost byla tudíž dávno překročena,“ sdělila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS).

Stavební práce budou následovat i v ulicích Dělostřelecká, Nad Hradním vodojemem v Praze 6, Myslíkova nebo v Bylanské v Praze 10, kde za deště docházelo k vytékání odpadních vod do okolního prostředí. Je tedy potřeba zvětšit profil kanalizačního potrubí. V koordinaci s Technickou správou komunikací chtějí vodohospodáři na jaře pokračovat na obnově vodovodních řadů v ulici Dr. Z. Wintra a jejím okolí na Praze 6. V letošním roce chce město zahájit i řadu zcela nových investičních akcí. „Připravujeme obnovu vodovodního potrubí v ulici Šrobárova a U Vinohradského hřbitova v Praze 10. Brzy se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele stavby. Plánujeme také například rozšířit řad na Barrandově – Slivenci. Akce je důležitá pro zokruhování celé oblasti. V případě havárie bude zajištěna dodávka pitné vody,“ dodal Pavel Klega.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS